Ceník

Daňová evidence:

do 50 položek měsíčně

1000,-

do 100 položek měsíčně

2000,-

do 150 položek měsíčně

3000,-

Účetní závěrka u daňové evidence

1000,-

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob

2000,-

Podvojné účetnictví:

do 50 účetních případů měsíčně

2000,-

do 100 účetních případů měsíčně

4000,-

do 150 účetních případů měsíčně

6000,-

do 200 účetních případů měsíčně

8000,-

Účetní závěrka u podvojného účetnictví

5000,-

Přiznání k dani z příjmu právnických osob

3000,-

Přiznání k silniční dani

/do 5 aut/

500,-

/nad 5 aut/

1000,-

Přiznání k DPH

500,-

Kontrolní hlášení k DPH

500,-

Souhrnné hlášení k DPH

200,-

Statistické výkazy

měsíční

400,-

čtvrtletní a pololetní

1000,-

roční

2000,-

Mzdy – 1 zaměstnanec/měsíc

200,-

Dohody o provedení práce – 1 zam. / měsíc

150,-

Přihláška 1 zaměstnance na OSSZ, ZP

100,-

Přehled o příjmech a výdajích – OSSZ

300,-

Přehled o příjmech a výdajích – ZP

300,-

Evidenční listy důchodového pojištění za 1 zam.

50,-

Vyúčtování srážkové daně

500,-

Vyúčtování záloh ze závislé činnosti včetně přílohy č. 1

800,-

Příloha č. 2 k vyúčtování záloh ze ZČ /dle počtu zaměst./

od 1000,-

Ostatní výkazy – pro úřady práce, pro MPSV

1000,-

Ostatní  /smlouvy, žádosti, zastupování na úřadech atd./

500,- / hod.

Účetní poradenství, daňová optimalizace

500,-/ hod., stálí klienti zdarma

 

Při dlouhodobé spolupráci lze stanovit ceny dohodou.