Ceník

Daňová evidence:

do 40 položek měsíčně

1000,-

do 80 položek měsíčně

2000,-

do 120 položek měsíčně

3000,-

Účetní závěrka u daňové evidence

1000,-

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob

2700,-

Podvojné účetnictví:

do 40 účetních případů měsíčně

2000,-

do 80 účetních případů měsíčně

4000,-

do 120 účetních případů měsíčně

6000,-

do 160 účetních případů měsíčně

8000,-

Účetní závěrka u podvojného účetnictví

5000,-

Přiznání k dani z příjmu právnických osob

4000,-

Přiznání k silniční dani

/do 5 aut/

500,-

/nad 5 aut/

1000,-

Přiznání k DPH

600,-

Kontrolní hlášení k DPH

600,-

Souhrnné hlášení k DPH

600,-

Statistické výkazy

měsíční

500,-

čtvrtletní a pololetní

1500,-

roční

3000,-

Mzdy – 1 zaměstnanec/měsíc

250,-

Dohody o provedení práce – 1 zam. / měsíc

250,-

Přihláška 1 zaměstnance na OSSZ, ZP

100,-

Přehled o příjmech a výdajích – OSSZ

700,-

Přehled o příjmech a výdajích – ZP

700,-

Evidenční listy důchodového pojištění za 1 zam.

50,-

Vyúčtování srážkové daně

700,-

Vyúčtování záloh ze závislé činnosti včetně přílohy č. 1

1000,-

Příloha č. 2 k vyúčtování záloh ze ZČ /dle počtu zaměst./

od 1000,-

Ostatní výkazy – pro úřady práce, pro MPSV

1000,-

Ostatní  /smlouvy, žádosti, zastupování na úřadech atd./

700,- / hod.

Účetní poradenství, daňová optimalizace

700,-/ hod., stálí klienti zdarma

 

Při dlouhodobé spolupráci lze stanovit ceny dohodou.